טופס הרשמה למסלול דאטה אנליסט זום

מכללת SBD (מכללת smart brain data )  

 1. אישור הרשמה:

     יבוצע באחד משני אופנים אלו: אישור טלפוני – באמצעות שיחה מוקלטת המתבצעת ע"י יועצי הלימודים של מכללת SBD או חתימת התלמיד על הסכם זה.

 1. שכר לימוד :

     התלמיד מתחייב לשלם את שכר הלימוד במלואו בעת ההרשמה.במידה והתשלום לא הוסדר עד לפתיחת הקורס התלמיד לא יהא רשאי להשתתף בקורס, לקבל ספרות מקצועית או לקבל גישה לקורס המצולם  ותשלום המקדמה יועבר למכללת SBD,. ניתן לשלם במזומן, בכרטיס אשראי, העברה בנקאית . 

 1. פתיחת קורס :

     ידוע לי כי פתיחת קורס מותנית במספר מינימאלי של נרשמים וכי מכללת SBD שומרת לעצמה את הזכות שלא לפתוח את הקורס עקב מיעוט נרשמים, או מכל סיבה אחרת, תוך מתן הודעה לתלמידים על כך לא יאוחר מ-48 שעות קודם לפתיחת הקורס. במקרים כאלה יוחזרו מלוא הכספים ששולמו בגין שכר הלימוד.

 1. קורס מצולם :

      התוכן המצולם עולה לאוויר אחרי 4 ימים ממועד השיעור לכל המאוחר. יחד עם זאת, ידוע לי כי קורס מצולם תלוי באינטרנט, חשמל, שמע ואחסון ועלולות להיות תקלות בהספקתם. התקלות לא יהוו עילה לביטול הרשמה ו/או החזר כספי. את הספרות המקצועית של הקורס יש להוריד באופן עצמאי מאתר מכללת SBD. פתיחת הרשאות לקורס מצולם תקף למחזור אחד בלבד. במידה ונדרשת הארכה לתוקף ההרשאות, פתיחת הרשאות מחודשת הינה בעלות של קורס חוזר.

 1. הפסקת לימודים :

     ידוע לי כי מכללת SBD זכאית להפסיק מידית את לימודיו של התלמיד בגין אי תשלום שכר הלימוד, כולו או חלקו או בגין התנהגות לא נאותה.

 1. הקפאת קורס :

      ניתן להקפיא השתתפות בקורס רק אם התלמיד ישתתף באותו קורס שהקפיא בתוך שנה מיום הרשמתו לקורס. לאחר שנה, לא יהיה זכאי התלמיד להשתתף בקורס או להחזר כספי כלשהו. במקרה של הקפאת לימודים לא יוקפאו התשלומים עבור הקורס.

 1. קורס חוזר ודמי מעבר :

     תלמיד המבקש לחזור על קורס בו השתתף בעבר פעם נוספת זכאי להשתתף בקורס חוזר בעלות 1480 ₪, או בקורס חוזר מצולם בעלות 480 ₪. תלמיד שאישר הגעה לקורס ולא נכח בו בפועל ויבקש להשתבץ למועד נוסף/אחר או תלמיד שהגיע לשיעור הראשון בלבד וביקש להחליף מועד קורס, ישלם 280 ₪ דמי מעבר בין קורסים.

 

 1. מרצים/ מועד :

      ידוע לי כי זהות המרצים או מועד/י הקורס/ים עשויים להשתנות. במקרים אלו תדאג מכללת SBD למרצה ומועד/ים חלופי/ים. שינויים אלו לא יהוו עילה לביטול ההרשמה לקורס, ובמקרה של ביטול השתתפותי בקורס יחולו כללי הביטול שבטופס הרשמה זה ללא כל שינוי.

 

 1. ידוע לי כי מכללת SBD אינה מוסד להשכלה גבוהה  ואינה מעניקה תארים אקדמיים.

 

 1. ביטול הרשמה לקורס:

     החזר כספי מלא יינתן באם הבקשה לביטול ההרשמה הגיעה למשרדי מכללת SBD בדואר אלקטרוני בתוך 14 ימים מיום אישור ההסכם ובלבד שהביטול ייעשה 7 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת הקורס, למעט דמי ביטול בסך 100 ₪ שלא יוחזרו או 5% מסכום העסקה, לפי הנמוך ביניהם בהתאם לחוק הגנת הצרכן. בקשה לביטול לאחר 14 ימים לא תקנה לתלמיד זכות להחזר כספי כלשהו, בין אם השתתף בקורס ובין אם לאו.

 

 1. ביטול הרשמה ללקוח בעל מגבלות – בהצגת תו נכה ניתן לבטל את הקורסים בתוך 4 חודשים מיום ההרשמה בין אם התחיל את הקורס ובין אם לא.

באישורי זה, הנני מאשר/ת הצטרפותי להסדר משלוח חשבונית וקבלה בדואר אלקטרוני בלבד, לכתובת המייל הרשומה לעיל.

אני מעוניין/נת בקבלת מידע רלוונטי בדוא"ל או בסמס בנוגע ללימודים, אירועים ומידע אודות מוצרים של מכללת SBD.

 

הריני להצהיר כי קראתי והסכמתי לאמור לעיל וכי כל הפרטים שמסרתי הינם נכונים ומחייבים.

מלאו את הפרטים וניצור איתכם קשר